ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
404
24 ธ.ค. 2551
362 ผลการติดตามและประเมินผลประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
408
23 ธ.ค. 2551
363 ประกาศประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ปี พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
464
22 ธ.ค. 2551
364 โครงการ 5 ธันวา (ประกาศครั้งที่ 2)
394
02 ธ.ค. 2551
365 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือดำเนินการรณรงค์ "สร้างสุขนิสัย...รักษ์สะอาด"
404
21 พ.ย. 2551
366 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
485
30 ต.ค. 2551
367 แผนผังแสดงการปรับลดขั้นตอนการทำงานลดระยะเวลาการจัดเก็บภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
445
28 ต.ค. 2551
368 รายงานการประชุมสภา(ครั้งแรก) 13 ก.ย.51 ดาวน์โหลดเอกสาร
394
13 ก.ย. 2551
369 โครงการจัดกิจกรรม 5 ธันวามหาราช
472
10 ก.ย. 2551
370 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
22401
26 ส.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38