ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
266
17 มิ.ย. 2559
142 ปราชญ์ชาวบ้านตำบลละอาย ดาวน์โหลดเอกสาร
91
14 มิ.ย. 2559
143 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
259
09 มิ.ย. 2559
144 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
262
30 พ.ค. 2559
145 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1/2559 วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
189
19 พ.ค. 2559
146 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 พฤษภาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
244
04 พ.ค. 2559
147 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ละอาย
194
12 เม.ย. 2559
148 ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลละอาย ดาวน์โหลดเอกสาร
215
11 มี.ค. 2559
149 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมภา อบต.ละอาย
209
04 มี.ค. 2559
150 การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2559 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
224
24 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38