ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2560 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถึดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
119
14 ก.พ. 2560
122 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
107
08 ก.พ. 2560
123 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 กุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
03 ก.พ. 2560
124 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
316
05 ม.ค. 2560
125 จดหมายข่าว 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
29 ธ.ค. 2559
126 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
107
19 ธ.ค. 2559
127 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
154
23 พ.ย. 2559
128 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
156
15 พ.ย. 2559
129 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 11-25 พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
158
04 พ.ย. 2559
130 การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
155
03 พ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38