ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ละอาย
174
23 ก.พ. 2559
152 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.ละอาย
172
18 ก.พ. 2559
153 ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านพื้นที่ตำบลละอายประจำปี 2559
142
10 ก.พ. 2559
154 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
04 ก.พ. 2559
155 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
194
03 ก.พ. 2559
156 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
205
29 ม.ค. 2559
157 แหล่งท่องเที่ยว อบต.ละอาย ดาวน์โหลดเอกสาร
93
14 ม.ค. 2559
158 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
233
11 ม.ค. 2559
159 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ม.ค.59 ดาวน์โหลดเอกสาร
155
04 ม.ค. 2559
160 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ดาวน์โหลดเอกสาร
90
29 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38