ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 การมอบอำนาจของนายก อบต. ให้กับปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
177
09 พ.ค. 2557
232 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2557 ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 พฤษภาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
294
01 พ.ค. 2557
233 ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา ดาวน์โหลดเอกสาร
294
25 มี.ค. 2557
234 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค.) ดาวน์โหลดเอกสาร
291
24 มี.ค. 2557
235 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
260
21 มี.ค. 2557
236 ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าสมัครสอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
256
18 มี.ค. 2557
237 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
222
10 มี.ค. 2557
238 ประกาศ อบต.ละอาย เรื่องการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
239
10 มี.ค. 2557
239 ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าสมัครสอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
267
03 มี.ค. 2557
240 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
304
28 ก.พ. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38