ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประการผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
276
23 ก.ค. 2557
222 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ละอาย
260
18 ก.ค. 2557
223 เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญที 2 ประจำปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 กรกฎาคม 2557
255
15 ก.ค. 2557
224 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
242
10 ก.ค. 2557
225 ประการายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
256
09 ก.ค. 2557
226 ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
250
19 มิ.ย. 2557
227 คำสั่ง อบต.ละอาย เรื่องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการนำความคิดเห็นของประชาชนและการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
233
03 มิ.ย. 2557
228 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 5 มิถุนายน 2557 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ละอาย
252
02 มิ.ย. 2557
229 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
270
01 มิ.ย. 2557
230 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2557 วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ละอาย
270
19 พ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38