ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา ดาวน์โหลดเอกสาร
212
11 มิ.ย. 2558
182 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ประเภท ทักษะ) ดาวน์โหลดเอกสาร
204
09 มิ.ย. 2558
183 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่้วยช่างโยธา ดาวน์โหลดเอกสาร
187
21 พ.ค. 2558
184 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ละอาย
188
21 พ.ค. 2558
185 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 พฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
01 พ.ค. 2558
186 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ละอาย ดาวน์โหลดเอกสาร
191
27 เม.ย. 2558
187 ประกาศการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
225
16 เม.ย. 2558
188 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
227
10 เม.ย. 2558
189 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค.) ดาวน์โหลดเอกสาร
213
08 เม.ย. 2558
190 ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
207
03 เม.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38