ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
98
25 ก.พ. 2562
72 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
85
21 ก.พ. 2562
73 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
82
20 ก.พ. 2562
74 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
96
14 ก.พ. 2562
75 ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการด้านส่งเสริมกีฬา ดาวน์โหลดเอกสาร
50
14 ก.พ. 2562
76 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
144
06 ก.พ. 2562
77 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
04 ก.พ. 2562
78 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
96
13 ธ.ค. 2561
79 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย ดาวน์โหลดเอกสาร
72
13 ธ.ค. 2561
80 ประกาศระยะเวลาในการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
07 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38