ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 แผนพัฒนาบุคลากรปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
27 ต.ค. 2557
212 แผนพัฒนาบุคลากร3ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
141
27 ต.ค. 2557
213 แผนพัฒนาบุคลากรปี59 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
27 ต.ค. 2557
214 ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
01 ต.ค. 2557
215 ประกาศ อบต.ละอาย เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
190
30 ก.ย. 2557
216 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
19 ก.ย. 2557
217 ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย ดาวน์โหลดเอกสาร
221
18 ส.ค. 2557
218 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ละอาย
259
04 ส.ค. 2557
219 ประการายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
299
30 ก.ค. 2557
220 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2557 ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 สิงหาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
30 ก.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38