ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 สิงหาคม 2562
78
04 พ.ย. 2562
52 ประกาศ รับสมัครผู้เข้าร่วมประกวดหนูน้อยนพมาสและผู้ส่งประกวดกระทง ดาวน์โหลดเอกสาร
109
24 ต.ค. 2562
53 ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
15 ต.ค. 2562
54 ประกาศใช้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
30 ก.ย. 2562
55 ลานกีฬา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย ดาวน์โหลดเอกสาร
44
07 ก.ย. 2562
56 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
82
23 ส.ค. 2562
57 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
88
09 ส.ค. 2562
58 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 สิงหาคม 2562
74
05 ส.ค. 2562
59 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
163
28 มิ.ย. 2562
60 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
118
25 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38