ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ประกาศ อบต.ละอาย เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
362
24 ต.ค. 2556
262 ประกาศ อบต.ละอาย เรื่องข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนตำบลกับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
204
01 ต.ค. 2556
263 การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
271
26 ก.ย. 2556
264 แผนผังการลดขั้นตอน ดาวน์โหลดเอกสาร
269
26 ก.ย. 2556
265 ปรกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
397
12 ก.ย. 2556
266 ขอเชิญเข้าร่วมชมการอบรมเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
430
12 ก.ย. 2556
267 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
349
10 ก.ย. 2556
268 ปรกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
343
21 ส.ค. 2556
269 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 22 สิงหาคม 2556 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ละอาย
348
20 ส.ค. 2556
270 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 17 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ละอาย
327
09 ส.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38