ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 พฤษภาคม 2564
34
05 พ.ค. 2564
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
69
22 เม.ย. 2564
13 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
33
18 มี.ค. 2564
14 เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 22 - 24 มีนาคม 2564
35
16 มี.ค. 2564
15 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป
33
16 ก.พ. 2564
16 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
29
10 ก.พ. 2564
17 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 กุมภาพันธ์ 2564
33
02 ก.พ. 2564
18 ประกาศ ผลการประเมินความถึงพอใจของประชาชน ณ จุดให้บริการ อบต.ละอาย ดาวน์โหลดเอกสาร
38
30 ธ.ค. 2563
19 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
30 พ.ย. 2563
20 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
279
12 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38