ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) แนบไฟล์ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
31 ก.ค. 2563
32 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
85
11 มิ.ย. 2563
33 เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2563
82
09 มิ.ย. 2563
34 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
106
15 พ.ค. 2563
35 ภาพการช่วยเหลือผุ้ประสบวาตภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
14
08 พ.ค. 2563
36 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 พฤษภาคม 2563
86
01 พ.ค. 2563
37 ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
76
01 เม.ย. 2563
38 ประกาศ การแข่งขันกีฬาละอายเกมส์ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
24 ก.พ. 2563
39 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป
82
24 ก.พ. 2563
40 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
80
17 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38