ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
470
16 มี.ค. 2558
192 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๑ ตำบลละอาย ดาวน์โหลดเอกสาร
185
06 มี.ค. 2558
193 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
233
05 มี.ค. 2558
194 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในการสรรหาพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
238
27 ก.พ. 2558
195 ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านพื้นที่ตำบลละอายประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
266
13 ก.พ. 2558
196 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2558 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
187
12 ก.พ. 2558
197 ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
231
09 ก.พ. 2558
198 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 12 กุมภาพันธ 2558 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
173
04 ก.พ. 2558
199 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 กุมภาพันธ์ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
03 ก.พ. 2558
200 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ก.พ.58 ดาวน์โหลดเอกสาร
166
02 ก.พ. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38