ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
97
10 มิ.ย. 2562
62 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
140
07 มิ.ย. 2562
63 เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2562
96
06 มิ.ย. 2562
64 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
91
17 พ.ค. 2562
65 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
03 พ.ค. 2562
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบการผลิตและบำรุงรักษากิจการประปาหมู่บ้าน ม.3 ต.ละอาย ดาวน์โหลดเอกสาร
92
29 มี.ค. 2562
67 แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว อบต.ละอาย ดาวน์โหลดเอกสาร
72
19 มี.ค. 2562
68 ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลละอาย ดาวน์โหลดเอกสาร
67
12 มี.ค. 2562
69 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
107
28 ก.พ. 2562
70 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ดาวน์โหลดเอกสาร
80
26 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38