ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
23 พ.ค. 2565
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
23
17 พ.ค. 2565
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย เรื่อง การเปิดเรียนในรูปแบบ On Site ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ศพด.ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย ดาวน์โหลดเอกสาร
10
17 พ.ค. 2565
4 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
15
11 พ.ค. 2565
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
05 พ.ค. 2565
6 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 พฤษภาคม 2565
18
28 เม.ย. 2565
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย เรื่อง แก้ไขรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
20 เม.ย. 2565
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
3
19 เม.ย. 2565
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
07 เม.ย. 2565
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
114
30 มี.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42