ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
  รายละเอียด :

 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1/2563  วันที่  27  ตุลาคม  2563  เวลา  10.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย

 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 99 คน