ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2563
  รายละเอียด :

 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3  ประจำปี  พ.ศ.2563   ตั้งแต่วันที่  26 - 30  ตุลาคม  2563

 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 90 คน