ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย
  รายละเอียด :

 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1/2563  วันที่  14  กันยายน  2563  เวลา  10.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย

 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 88 คน