ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ละอาย
  รายละเอียด :

 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1/2559  วันที่  19  เมษายน  2559  เวลา  10.00  น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย

 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 199 คน