ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 16 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมสภา อบต.ละอาย
  รายละเอียด : เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 16 มีนาคม 2555 ณ  ห้องประชุมสภา อบต.ละอาย
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 310 คน