ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร (มาตรา14) (มาตรา15)
  รายละเอียด :

ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย  เป็นข่้อมูลข่าวารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ (มาตรา 14) ข้อมูลข่าวสารที่อาจไม่ต้องเปิดเผย ต้องเข้าข้อยกเว้นต่อไปนี้ (มาตรา 15)

1.ความมั่นคงของประเทศ

2. การบังคับใช้กฏหมาย

3.ความเห็นภายใน

4.ความปลอดภัยของบุคคล

5. ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

6.กฏหมายหรือบุคคลเจ้าของข้อมูลกำหนดมิให้เปิดเผย

 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 631 คน