ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ อบต.ละอาย เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราบการเพื่อประชาชน
  รายละเอียด :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย

เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 402 คน