ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2554
  รายละเอียด :

ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2554

วันพฤหัสบดี  ที่ 24 พฤศจิกายน 2554 เวลา 11.00น.

 ณ ห้องประชุมสภา อบต.ละอาย

 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 327 คน