ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสภา อบต.ละอาย เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2555
  รายละเอียด :

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย

เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2555

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่  25 กุมภาพันธ์  2555

 

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 339 คน