ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสภา อบต.ละอาย เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2554
  รายละเอียด :

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย

เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2554

ในวันที่  11  พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 351 คน