ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสภา อบต.ละอาย เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2554
  รายละเอียด :

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย

เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2554

 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 345 คน