ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสภา อบต.ละอาย เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2554
  รายละเอียด :

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย

เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี  2544

ในวันที่  11  พฤษภาคม 2544  ถึงวันที่  25 พฤษภาคม  2554

 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 พฤษภาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 359 คน